YAN ETKİ BİLDİRİMLERİ

Yan etki / advers reaksiyon bildiriminiz için ekteki “İlaç Yan Etkisi Bildirim Formu”nu doldurup, pv@deltapv.com adresine gönderiniz.

TOP