AR-GE


Temeli yenilikçi yaklaşımlara dayanan ve kaliteyi üst seviyede tutmayı amaçlamış Avixa Ar-Ge çalışmaları kapsamında, farklı farmasötik formlarda ve çeşitli tedavi gruplarında ilaç geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Başarıya ulaşmada en önemli etkenlerden birisinin iyi bir ekip çalışmasından doğacağı bilinciyle, Ar-Ge çalışmaları İş Geliştirme, Fikri Haklar ve Ruhsatlandırma Departmanları ile birlikte koordineli olarak yürütülmektedir. Yeni ürün geliştirme çalışmalarının yanı sıra, teknoloji transferleri de Avixa Ar-Ge çalışmaları arasında yer almaktadır.

TOP